Select your language

Articles

Through the Eyes of the Privileged?

POGLAJEN, ČRT (2017): Skozi oči prekariata: brez konsenza. Ljubljana: samozaložba. 

Črt Poglajen, avtor zbirke intervjujev Skozi oči prekariata: brez konsenza je po lastnih besedah s pričujočim delom dosegel dvoje:

Po eni strani [zbirka] odpira vprašanje, kako na prekarnost gledajo ljudje, ki imajo moč in niso prekarci, po drugi pa diskurz s področja prekarcev razširja na širše področje in mu pri tem daje težo, ki jo demokratične institucije čedalje teže puščajo ob strani. (Skozi oči prekariata – prvi prekarski blog pri nas, 2016) 

 


Article inside journal

Issue No. 272 - Culture, a Private Nonprofit Organization
Source
Časopis za kritiko znanosti
Numbering
2018 , volume volume 46 , issue issue 272
9,00 € each (incl. tax - DDV)
Read more …